Referater fra bestyrelsens møder
Bestyrelsesmøde i hallen. Onsdag d. 07.02.2018
 
Fraværende: Ingen.
 
1: Godkendelse af referat.
- Ingen indvendinger.
 
2: Nyt fra formanden.
- Jørgen og Anders er blevet inviteret til en undersøgelse omkring drift omkring haller i
Danmark. Forskningsafdelingen ved Syddansk universitet.
- Mandag d. 5 marts er vi blevet indkaldt til et møde i udviklingsforum for bestyrelser i
idrætsfaciliteter.
 
3: Nyt fra halinspektøren.
Status på diverse punkter fra sidste møde.
A) Gulv i hal A. De er fugt i gulvet og Jørgen har haft et firma ude for at tjekke det. Jørgen
har fået et tilbud på at få det ordnet.
 
B) De er taget en beslutning om at sætte et vandbehandlingsanlæg på til svømmehallen.
 
C) Palit i svømmehallen. Dette er ikke helt i orden endnu. Vi holder 170.000 kr tilbage
indtil dette er bragt i orden.
 
D) I mellem jul og nytår. Idrætsaktiviter var fint besøgt. Vi snakker om, at man som hal
kunne stille hallerne gratis til rådighed, hvis foreningerne ville bidrage med instruktører
til arrangementet. Man kunne fx låne panna-banerne til en dag. D. 24. December var
der små 60 personer i vandet. Det var en dejlig og hyggelig formiddag.
 
E) I det nye bassin skal der bundstøvsuges hver dag, for at undgå problemer. Dette er en
ny bekendtgørelse. Til næste møde har Jørgen bestemt, hvilken bund- robotstøvsuger
han gerne vil have indkøbt.
 
F) E- sport. Tilmelding nu i gang. 50 personer er mindste deltagelseantal.
 
G) I- charge bliver godt brugt. Vi vil have leasing firmaet til at finde sponsorer til den.
 
H) Michael bliver sendt på kursus i vandfitness.
 
I) Heinrich skal tage dommercertifikat til livredderprøven og bassinprøven. Ann Marie
tager kontakt til Skive seminarium ang. At deres elever kan tage livredderprøven her i
hallen.
 
J) Wellness aften med Clinique Velvære. Dette arbejdes der videre på.
 
4: Økonomi.
- Anders fra Revisionskontoret var her og gennemgik hallens økonomi.
- Det ser fornuftigt ud.

5: Bordet rundt.
- Dampspærre i hal A. Det skal der kigges på.
 
6: Evt.
 
Pkt. Til næste møde:
- opdatering af vedtægter.
- Mødet er d. 4/4.2018 kl. 19.00

Bestyrelsesmøde i hallen 6. december 2017

Fraværende: Ingen. 

1: Godkendelse af referat. 
 • Ingen indvendinger.
2: Nyt fra formanden.
 • Funktionsbeskrivelse for halinspektøren er godkendt af bestyrelsen og halinspektør. Jørgen skal nu lave funktionsbeskrivelse for de andre ansatte.  
 • Skilte i indgangsparti. Her kan folk se, hvem der er ansat i “huset”. R.C Ramme laver en ramme dertil.  
3: Nyt fra halinspektøren.
 • Fået ny vandhane indkøbt. Den der blev stjålet, blev ikke fundet igen.  
 • Nyt ur sat op i svømmehallen
 • Gulv i omklædningsrummene bliver nu lavet i stand. Sokkelfliser bliver nedtaget og en hulkele bliver lavet i stedet for.
 • Ny dykpumpe indkøbt. Fået spulet ud ved springgraven.  
 • Vedligehold af vaskemaskinen, den lavede mærker i gulvet fordi vaskerondellen faldt af. Der er blevet taget kontakt til håndboldklubben ang. overforbrug af harpiks. Hallen har bestilt “harpiks-frie” bolde, som håndboldklubben skal afprøve. Evt. kunne man gøre den ene hal til harpiks fri hal. Vi afventer.  
 • Lidt problemer med palit. Jørgen har styr på det.  
 • Imellem jul og nytår bliver der mulighed for at købe dagskort (50 kr), så kan børn prøve fx badminton, fodbold m.m.  Imens kan forældrene mandag og onsdag GRATIS træne i fitness.  
 • SOMMERFEST D. 15. Juni kl. 18.00.
 • Julemesse 2018. Lions har spurgt til det igen. Vi vil gerne have dem ind i “huset”, da de gør meget for lokalsamfundet.
 • 100 års jubilæum. Bestyrelsen stiller med nogle frivillige i baren.  
 • Fliseindkøb (reservefliser). Vi tager stilling efter 5 års eftersyn, om vi vil købe dem.
 • I-charge. Kunne det være en ide? Halinspektøren tager stilling til om det kunne være en ide at få i cafemiljøet.
4: Økonomi. 
 • Godt samarbejde med Revisionskontoret Vest.
5: Bordet rundt. Forslag til aktiviteter.
 • Åbent juleaftensdag fra 11-13 i svømmehallen
 • Indkøb af lærred og projektor evt. Til landskampe, MGP og andet.  
 • VP fest i svømmehallen.  
 • Samarbejde med ungdomsskolen om et arrangement.  Fx LAN party.
 

 
Bestyrelsesmøde i hallen 3. oktober 2017
 
Fraværende: Steen Hatting.

1: Strategi for Vinderuphallerne. 
 • Vi ønsker, at hallen bliver et naturligt samlingspunkt i Vinderup udenfor arbejds/ skoletid. Vi vil skabe et miljø, hvor servicen er i top, og hvor medarbejderne er synlige. Et skridt i den retning er at flytte Jørgens kontor hen i hjørnekontoret, så han bliver synlig for hallens brugere.  
 • Bestyrelsen har et ønske om at få udfærdiget stillingsbeskrivelser for hallens personale. Dette gøres for at understøtte strategien om, at medarbejderne gøres synlige.
2: Godkendelse af referat fra sidste år. - Godkendt

3: Nyt fra formanden.

Defender:
 • De folk der har leveret filteranlægget. Hallen vil gerne have dækket anlægget ind, så det er ens med hallens ydervæg (hallens gavl, træplader). Rene Ringgaard vil lave det for os.  
Markedsføring:
 • Jysk fynske medier har kommet med et tilbud. Vi har valgt at takke nej.  
Omklædningsrum:
 • Vesla fik lavet et gulv i omklædningsrummene ved halbyggeriet, som ikke var optimal. Ved 5 års gennemgangen var det et punkt. Vesla kommer og kigger på det, og giver et bud.
Overdragelse af kassererfunktion til Revisionskontoret Vest:
 • Rene Poulsen overdrager økonomidelen til Revisionskontoret Vest. Derefter er det dem der står for det.  
Faktureringsprincipper:
 • Hvordan gør vi med klubber der ikke kan udfylde deres bookede tid? Man betaler for de timer man booker, medmindre de kan sælges til andre foreninger.  
4: Nyt fra halinspektøren.
 • Vores “arbejdspraktikant” har forlænget til jul.  
 • Højtalerne i hal A er blevet lavet.
 • Priserne i cafeteriaet er blevet tjekket.  
 • Fitness er ikke interesseret i at få energibarer m.m.
 • Cafax manden har været på besøg. Sammenholder man Menu og Cafax, så er der ingen fidus i det. Vi snakker  
 • Regn sensor i fitness var defekt. Det er blevet lavet.  
 • Sokkel på cafeteriaet ud mod VIK er i stykker. Der er indhentet tilbud på det. Jørgen tager sig af denne sag.
 • E-sport. 14. -15. april bliver afholdt en weekend i hallen. Altibox er ved at lave et tilbud på netforbindelse. Jørgen snakker med Ole Lund omkring et evt. samarbejde.
Anders snakker også med en - for gode ideer.  
 • Jørgen har arbejdet i, at få indført mobilepay. Bestyrelsen synes det er en god ide. Minimumbeløb 10 kr.  
 • Jørgen arbejder videre med kortbane til håndbold. Er håndboldklubben stadig interesseret?  
5: Bordet rundt.
 • Årskort til svømning, familiekort.  
 • Skaterbane. En arbejdsgruppe er nedsat og arbejder videre med projektet.
6: Evt. 
 • Intet 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Vinderup Hallerne | Halvej 2B | 7830 Vinderup | Tlf.: 97 44 18 75 | mail@vinderup-hallerne.dk